Stäng sidan

Vägledning för att skapa NYA bildsidor med hjälp av Contribute


< Skriv ingenting här >
< Skriv ingenting här >

<
Sätt markören på denna rad för att skriva in RUBRIKTEXT >
< Sätt markören på denna rad för att skriva in t. ex. Foto: Xxxx Xxxxxxxx >


Radbrytning: Håll nere CAP SKIFT när du trycket RETUR för att bryta en rad.
OBS: Om du bara trycket RETUR får du en blankrad (nytt stycke).

Att lägga in nya bilder
Börja med att gå till mappen bilder där går du tll en ny mapp som du inte tidigare använt tex. mappen 07_01 i den finner du filen 07_01_bilder.htm Här lägger du nu in dina bilder och och skriver texter.

Du hämtar bilder från din hårddisk och lägga in i bildmarkeringarna Bild (290 x 217) om inte bildmarkeringen försvinner så markerar du och raderar dem.

Bilderna du monterar kommer automatiskt att hamna i en ny mapp (images) som Contribute skapar i 07_01 mappen där du sparade filen 07_01_bilder.htm

Gör en länk till din nya bildsida
Öppna filen pictures.htm som ligger i mappen bilder. Här ser du länkarna till resp. bildsida i fallande datumordning.

Skapa en NY tabellrad över den senast inlagda raden med länk. Skriv in det önskade namnet på din länk och skapa en länkning till bildsidan du nyss gjort. Dvs. i mappen bilder letar du upp mappen som vi här kallar 07_01 i den mappen letar du upp och markerar filen 07_01_bilder.htm trycker på OK och vips så kan hela världen se era fantastiska bilder. Coolt va?
Bild < En bild tar 3 tabellrader i anspråk
Rad 1: Bild
Rad 2: Bildtext
Rad 3: Blankrad

Bredden 290 pixlar är MAX bredd
Det är snyggt om bilder på samma rad är lika höga.
Bildtext < Texraden är förformaterad, du behöver inte bry dej om textstorleken, skriv bara in texten. Gör inga radbrytningar dessa sker automatiskt
BLANKRAD Ta bort TEXTEN när du är klar < Denna markering är gjord för att du lättare skall kunna orientera dej när du monterar bilder